به گزارش پایگاه خبری همدلی و همت، این کتاب به بررسی وضعیت موجود و فرصت ها و همچنین راه حل های پیشنهادی معاونت ها و سازمانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخته است.

سید احمد نبوی دبیر کل حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) با بیان اینکه شعار، هدف و کلید واژه اصلی حزب ما در تدوین این سند، انقلاب مردمی کار و اشتغال بوده است، گفت: نگاه ما به این کتاب نگاهی تحول خواهانه بود که با ایده های مقام معظم رهبری در خصوص برنامه ریزی و مدیریت برای آینده جوانان هماهنگی بسیار دارد.

برنامه تحول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
برنامه تحول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نبوی در ادامه گفت: این کتاب به بررسی معاونتها و سازمان های وزارت خانه مذکور پرداخته است و برنامه تحول هرکدام در فصول جداگانه بیان شده است.
تحول در سازمان های تامین اجتماعی علی الخصوص شستا که متاسفانه به حیات خلوت این وزارت خانه تبدیل شده است، در این کتاب گنجانده شده است.

یکی دیگر از برنامه های تحول برای صندوق های بازنشستگان است که در این کتاب به برنامه روشن و واضحی برای نجات از وضعیت تاسف بار صندوق های بازنشستگی اشاره شده است.

برنامه تحول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
برنامه تحول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سید احمد نبوی در ادامه دو ایده ناب این کتاب را تشریح کرد. وی گفت یکی از ایده های مهم این کتاب را ایجاد سازمان ملی ایده پروی کشور (سماک) است و تاکید کرد که دولت باید مانند یک ماهی گیر ایده های جوانان خوش فکر کشور را  صید نماید. او دومین ایده مهم کتاب را پارلمان کارگری دانست و آن را راهکار بسیاری از مشکلات این قشر کشور بیان کرد.

نبوی به توانایی بالای جوانان کشور اشاره کرد و ابراز داشت: جوانان کشور سرشار از ایده های ناب و خلاق برای مدیریت و برنامه ریزی هستند که متاسفانه دیده نشده و آن استفاده نشده است.
دبیرکل حزب همت در پایان سخنرانی خود به این نکته اشاره کرد که این کتاب برای ارائه به دکتر حسین دهقان و اجرای آن در دولت سیزدهم تدوین شده است ولی متاسفانه بدلیل بوجود نیامدن شائبه تبلیغاتی ، نتوانستیم از حضور ایشان در این مراسم استفاده کنیم.

در پایان مراسم سید احمد نبوی با همراهی نویسندگان و نخبگان حزب همت کتاب ” برنامه تحول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی” را رونمایی کرد‌.

برنامه تحول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
برنامه تحول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

https://khanialiakbari.ir/product/برنامه-تحول-وزارت-رفاه-کار-و-تامین/

لینک خرید مستقیم کتاب تحول در وزارت تعاون،کار و رفاه در وبسایت رئیس جمهور نظامی
🔷️ تالیف: سید احمد نبوی و جمعی از نویسندگان
🔷️ سروش برتر”ناشر ارگانی حزب همت”

https://khanialiakbari.ir/product/برنامه-تحول-وزارت-رفاه-کار-و-تامین/