حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
''خبرنگاران آزاد و تحول خواه''

خبرنگاران آزاد و تحول خواه 

خبرنگاران آزاد و تحول خواه

۱۷مرداد ماه سالروز شهادت شهید محمود صارمی توسط طالبان در مزار شریف بهانه‌ای است بی نظیر برای اعلام روز خبرنگار، طالبان دگم اندیش و متحجر او را به گلوله بستند و جانش را ستاندند تا صدای انتشار آزاد خبر را ببندند تا دنیای خبر را در سیاهی نگهدارند.

مدیران مسئول ، سر دبیران ، دبیران گروههای خبری ، خبرنگاران ،گزارش نویسان ، عکاسان خبری ، تحلیل گران و مقاله نویسان مجاهدان راه آگاهی و دانایی هستند. و اتفاقا برهمین اساس و در مسیر روشنگری مردم راه بسیار دشوار و پر سنگلاخی پیش رو دارند.

آنان که جهل و عدم آگاهی مردم برایشان نعمت است سنگ های این راه پر فراز و نشیب هستند و با هر وسیله‌ای به جنگ با دانایی و شعور و فهمیدگی می‌روند.

خبرنگار آزاد و تحول خواه خبرنگاری است که برای حقوق قلم نمی‌زند هر چند که معیشت بسیار مهم است، او در مقابل مسئولین سوال از قبل تعیین شده را نمی پرسد، او در مقابل کارت هدیه روابط عمومی دستگاهها سر خم نمیکند و او خوب میداند که بهشت را به بها میدهند نه به بهانه.

مسئولی که تعداد میکروفونهای روی میز مصاحبه برایش مهم است طبیعتا مقدار پرداخت هدیه اصلا برایش مهم نیست ، او میخواهد دیده شود تا بتواند به مناصب بالاتری برسد و اما تنها یک خبرنگار پاک سیرت میتواند همه این بساط مصنوعی را بهم بریزد و اوست که خبرنگار است و در یادها و تاریخ خبرنگاری ماندگار میشود .

یک روز در سال به دنبال خبرنگاران میگردیم تا با لوح یادبودی که در ابتدای آن نوشته ایم ‘نون و القلم و ما یسطرون’ و هدیه ای بدهیم و نشان دهیم که مسئولی با صداقت و طرفدار نشر خبر آزاد هستیم .

مسئولین محترم کشور لطفا به جای ظاهر سازی ، روابط عمومی های خود را از گسترش دروغ نهی کنید و اجازه ندهید که معیشت سخت خبرنگاران و عدم ثبات شغلی آنان بازیچه بودجه های کلان دستگاه شما در تمجیدهای مصنوعی و دروغین شود که اگر خوب بنگرید این نهی از منکر برای شما عاقبت خیر و نیکویی خواهد داشت .

تاریخ به درستی در برابر عملکرد شما خواهد نوشت که چگونه تولید خبر غلط کردید و زشتی های دستگاه خود را پوشاندید و تقلب را به خورد ملت دادید .‌

بیایید و به بهانه امروز سعی کنید تا راست بگوئید و اگر اشتباهی کردید معذرت بخواهید و اگر لازم شد و نتوانستید باری از دوش کشور بردارید ، برای اعتماد مردم استعفا دهید شاید ساختاری جدید پیش روی مدیران عاشق منصب بگذارید تا شیفته خدمت شوند .

سید احمد نبوی
دبیرکل حزب همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.