حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
دفاتر فرعی حزب همت در ۴ شهرستان استان زنجان مجوز فعالیت گرفت.

دفاتر فرعی حزب همت در ۴ شهرستان استان زنجان مجوز فعالیت گرفت.

دفاتر فرعی حزب همت در ۴ شهرستان استان زنجان مجوز فعالیت گرفت.

دفاتر فرعی حزب همت در ۴ شهرستان استان زنجان (ماه نشان،ابهر،خرم دره و طارم) توسط فرمانداری های مربوطه مجوز فعالیت گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.