حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
شعبه استانی حزب همت در استان گلستان مجوز فعالیت گرفت.

شعبه استانی حزب همت در استان گلستان مجوز فعالیت گرفت.

شعبه استانی حزب همت در استان گلستان مجوز فعالیت گرفت.

شعبه استانی حزب همت در استان گلستان با پیگیری های اقای جعفر ملاحی از استانداری مربوطه مجوز فعالیت گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.