حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

میثاق نامه وکلا با موکلان حزب (همت)

 

به نام خدا و باسلام

میثاق نامه کاندیدهای حزب همت (وکیل) بامردم حوزه انتخابیه ( موکلان)

حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) جهت  اعتماد سازی بین مردم و کاندید های این حزب موارد ذیل را به عنوان تعهد وکیل به موکلان در قالب یک میثاق نامه با امضاء و اثرانگشت کاندیدا و یکصد تن از معتمدین حوزه انتخابیه اعلام می نماید.

الف) تعهدات قبل از روز رای گیری :

 

۱-متعهد میشوم تا با رعایت اخلاق اسلامی با رقبای انتخاباتی خود عمل نموده و از همه حامیان و هوادارانم خواهم خواست تا کوچکترین بی اخلاقی ،تخریب و بی احترامی نسبت به کاندیدها و هواداران ایشان در طول انتخابات را نداشته باشند.

۲-متعهد میشوم که در حوزه مالی از پشتیبانی کنندگان نامشروع مالی و نامقبول مردم به هیچ وجه استفاده ننماییم.

۳-متعهد میشوم تا آمادگی حضور در مناظرات مورد تایید قانونی جهت ارائه برنامه ها ی خود را داشته باشم و از هرگونه رویارویی با مردم حوزه انتخابیه  و مخالفانم دوری نکنم.

۴-تنها در لیست انتخاباتی حزب همت حضور داشته باشم و درلیست های اصلاح طلبان و اصولگران و ائتلاف آنان حضور نداشته باشم.

ب)تعهدات بعد از روز رای گیری و در صورت انتخاب شدن توسط مردم

 

۱- متعهد میشوم خود را نماینده همه مردم شهر  از موافقان و مخالفان بدانم و از نخبگان و جوانان حوزه انتخابیه( موافقان و مخالفان) استفاده نماییم.

۲-گزارش کاملی از هزینه های مالی انتخابات خود را جهت اطلاع عموم مردم حوزه انتخابیه منتشرنمایم.

۳-متعهد میشوم تا یک اتاق فکر با ۱۳ گروه پنج نفره که متناظر با کمیسیون های تخصصی مجلس باشد را ازبین نخبگان حوزه انتخابیه تشکیل داده و به طور مرتب و بر اساس دستور جلسات مجلس با این گروه ها مشورت و نظرات ایشان را در رای گیری صحن علنی مدنظر قراردهم .

۴- در پایان هرفصل از سال یک جلسه عمومی با مردم حوزه انتخابیه خود با  دو دستور جلسه ذیل  برگزار نمایم.

۴-۱- گزارش سه ماهه از درآمدهای مجلس و نوع هزینه کرد آن (حقوق ، ماموریت و هر نوع درآمد ناشی از وکالت مردم)

۴-۲- گزارشی از فعالیت های قانون گذاری و آرای اینجانب در قوانین مختلف .

۵-متعهد میشوم تا در عزل و نصب های دولت در حوزه انتخابیه دخالت نکنم .

۶-متعهد میشوم تا با نظارت صحیح در ارکان دولت در حوزه انتخابیه با هرگونه کژی و ناراستی از طریق بالاترین مقام اجرایی مقابله نمایم.

۷-متعهد میشوم درهیچ هیئت مدیره شرکتی در طول دوران نمایندگی عضویت پیدا نکنم .

۸-متعهد میشوم شکایات مردم حوزه انتخابیه خود را به شرط صحت، بدون کوچکترین اغماضی پیگیری نموده و نتیجه آن را اعلام نمایم .

۹-متعهد میشوم در اسرع وقت در فراکسیون همت مجلس شورای اسلامی عضو شوم.

۱۰- متعهد مشوم تا ده فرمان طلایی (قوانین مورد نیاز فوری اقشار مهم جامعه ) را در طول یکسال اول نمایندگی به تصویب برسانم.

تبصره : ده فرمان طلایی مذکور به ضمیمه همین منشور امضاء خواهد شد.

امضاء و اثر انگشت کاندیدا و معتمدین حوزه انتخابیه

Www.hmtp.ir
t.me/hemmat1396

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.