حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

میرزا علی جهانبخشی

میرزاعلی جهانبخشی رئیس حزب همت استان خوزستان فرزند روز علی متولد ۱۳۵۰ و دارای مدرک دیپلم برق
رزمنده هشت سال دفاع مقدس و برادر شهید واالمقام سردار ولی جهانبخشی
۱ _عضو کانون بسیج نوجوانان و جوانان شهرستان دزفول
۲ _حضور در جبهه های حق علیه باطل از سال ۱۳۶۴ تا اواخر جنگ تحمیلی
۳ _ مربی فوتبال لیگ برتر شهرستان دزفول و استان از سال ۱۳۸۰ تا ۸۸
۴ _ نایب رئیس شرکت تعاونی کشاورزی پشمینه زار اندیمشک از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱
۵ _مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی جهان دشت سبیلی دزفول از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ و کشاورز نمونه سال سال ۱۳۷۵
در سطح استان خوزستان
۶ _ فرمانده گردان ۲۱۶ عاشورا شهرستان دزفول
۷ _عضو خیرین شهرستانهای دزفول شوش و اندیمشک و استان خوزستان
۸ _ عضو انجمن صلح و سازش اقوام استان خوزستان
۹ _عضو انجمن نظام صنفی کشاورزی شهرستان شوش
۱۰ _مشاور و عضو اتاق فکر نماینده مجلس شورای اسالمی شهرستان دزفول دکتر پاپی زاده دور نهم و دهم
۱۱ _ یکی از فعالین سیاسی و اجتماعی استان خوزستان در انتخابات شوراها و نماینده مجلس و ریاست جمهوری
۱۲ _رئیس ستاد تبلیغات نماینده مجلس خبرگان آیت هللا فراهانی
۱۳_ریئس شورای حل اختالف کد۱۳۳ شهرستان دزفول به مدت ۴ سال
۱۴ _ نایب رئیس ستاد انتخاباتی مجلس خبرگان آیت هللا فالحیان
۱۵ _رئیس ستاد مردمی انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم جناب دکتر محسن رضایی در شمال خوزستان
۱۶ _مشاور اتاق فکر رئیس حزب همت استان کردستان در دزفول
۱۷ _عضو هنرمندان صدا و سیمای استان خوزستان
۱۸ _جزو فعالین حوزه کشاورزی و گلخانهای در بازدید میدانی و مستقیم در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ میالدی

سایت رسمی حزب همت
کانال تلگرامی حزب همت
صفحه اینستاگرامی حزب همت
کانال ما در آپارات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.