حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مرور رده

مقالات دبیرکل

🔸هفته دولت گرامی باد 🔸

در تاریخ هر ملت، فراز و نشیب‌های تلخ و شیرینی وجود دارد که تعیین‌کننده سرنوشت و سازنده فرهنگ آن ملت است. نظام…

🔸کودتای ۲۸ مرداد🔸

کودتای ۲۸ مرداد، کودتایی است که با طرح و حمایت مالی و اجرایی سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا و آژانس اطلاعات مرکزی…