Category: کمیته بهزیستی

" لایحه بودجه ۱۴۰۰ مشکلات معلولین را در حوزه اجتماعی حل نمی کند "

” لایحه بودجه ۱۴۰۰ مشکلات معلولین را در حوزه اجتماعی حل نمی کند “

” لایحه بودجه ۱۴۰۰ مشکلات معلولین را در حوزه اجتماعی حل نمی کند “ نمایندگان مجلس شورای...

" حق پرستاری معلولین ضایعه نخاعی "

” حق پرستاری معلولین ضایعه نخاعی “

” حق پرستاری معلولین ضایعه نخاعی “ حق پرستارانی که در خانه معلولین را پرستاری می کنند...

 " معلولین و دردهای سنگین "

روز جهانی معلولان

 روز جهانی معلولان معلولیت محدودیت نیست چرا که معلولان عزیز با اراده راسخ، باور قوی و...

 " معلولین و دردهای سنگین "

 ” معلولین و دردهای سنگین “

 ” معلولین و دردهای سنگین “ 🔷 مسئولین باید به مشکلات معلولین توجه ویژه داشته باشند،...

 حدود دو میلیون معلول در کشور چه سهمی از قدرت را دارند؟

 حدود دو میلیون معلول در کشور چه سهمی از قدرت را دارند؟

 حدود دو میلیون معلول در کشور چه سهمی از قدرت را دارند؟  ریشه بسیاری از مشکلات معلولین بعد از...