Tag: , , ,

" جوانان را مسخره کرده اید یا اسم رمز گرانی مجدد مسکن را اعلام کرده اید ؟ " 

” جوانان را مسخره کرده اید یا اسم رمز گرانی مجدد مسکن را اعلام کرده اید ؟ ” 

” جوانان را مسخره کرده اید یا اسم رمز گرانی مجدد مسکن را اعلام کرده اید ؟ “ مدیر عامل...

" انتشار تصاویر زندان اوین تهدید یا فرصت " 

” انتشار تصاویر زندان اوین تهدید یا فرصت ” 

” انتشار تصاویر زندان اوین تهدید یا فرصت “ قانون اساسی کشورمان میثاق پشتیبانی یک ملت از...

لیست اسامی کاندیداهای شورای مرکزی و بازرسان در سومین کنگره ملی حزب همت

لیست اسامی کاندیداهای شورای مرکزی و بازرسان در سومین کنگره ملی حزب همت

لیست اسامی کاندیداهای شورای مرکزی و بازرسان در سومین کنگره ملی حزب همت  

معرفی کتابهای حزب همت 9️⃣کمونیسم (از ظهور تا سقوط)

معرفی کتابهای حزب همت: ۹.کمونیسم (از ظهور تا سقوط)

✳️معرفی کتابهای حزب همت ۹️⃣کمونیسم (از ظهور تا سقوط) 📝گردآورنده: نفیسه میرگلوی بیات

معرفی کتابهای حزب همت 8.ساختار سیاسی در ایالات متحده آمریکا

معرفی کتابهای حزب همت: ۸.ساختار سیاسی در ایالات متحده آمریکا

✳️معرفی کتابهای حزب همت ۸.ساختار سیاسی در ایالات متحده آمریکا (از استقلال تا کنون)...

" اتوبوس ، راننده ، مسافران "

” اتوبوس ، راننده ، مسافران “

” اتوبوس ، راننده ، مسافران “ کمتر از یکماه دیگر هیات دولت ۱۴۰۰ توسط آقای رئیسی به مجلس...

معرفی کتابهای حزب همت: 6.فرصت ها و تهدیدهای نظام پارلمانی

معرفی کتابهای حزب همت: ۶.فرصت ها و تهدیدهای نظام پارلمانی

✳️معرفی کتابهای حزب همت ۶️⃣فرصت ها و تهدیدهای نظام پارلمانی 📝گردآورنده: سعید فخر واعظی

" هویزه را می شناسیم؟ " 

” هویزه را می شناسیم؟ ” 

” هویزه را می شناسیم؟ “ هویزه یکی از شهرهای غرب استان خوزستان است که بخاطر جنگ ایران و...

معرفی کتابهای حزب همت: 4. گزارش عملکرد سال 98

معرفی کتابهای حزب همت: ۴. گزارش عملکرد سال ۹۸

✳️معرفی کتابهای حزب همت ۴.گزارش عملکرد سال ۹۸ حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) 📝سید احمد نبوی

نقد پایانی به دولتی که نقدهای فراوانی به آن موجود است.

نقد پایانی به دولتی که نقدهای فراوانی به آن موجود است.

نقد پایانی به دولتی که نقدهای فراوانی به آن موجود است.