حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

هیئت رئیسه شهریار

حسان بیگ محمدلو

حسان بیگ محمدلو دبیر حزب همت در شهرستان شهریار    

علی اصغر افتخاری

علی اصغر افتخاری نایب رئیس حزب همت در شهرستان شهریار   مشخصات فردی : نام نام خانوادگی نام پدر تولد محل صدور محل تولد علی اصغر افتخاری محمد حسن ۱۳۴۵ تاکستان سلطانبلاغ     سوابق تحصیلی : مقطع رشته موسسه آموزشی سال اخذ دیپلم نقشه کشی معماری-حسابداری     لیسانس معماری دانشگاه آزاد ۱۳۹۳ فوق […]

احمدعلی بیگ‌محمدلو

احمدعلی بیگ‌محمدلو رئیس حزب همت در شهرستان شهریار

شورای مرکزی شهریار

اخبار شهریار