حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مجوز دفتر حزب همت در شهرستان بناب توسط فرمانداری این شهرستان صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان بناب صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان بناب توسط فرمانداری این شهرستان صادر شد.

سپاس از پیگیری های جناب آقای هاشم با کمال

 

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان بناب توسط فرمانداری این شهرستان صادر شد.
مجوز دفتر حزب همت در شهرستان بناب توسط فرمانداری این شهرستان صادر شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.