حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
،، دو رویی در ستادهای انتخاباتی ،،

،، دو رویی در ستادهای انتخاباتی ،،

،، دو رویی در ستادهای انتخاباتی ،،

علی کریمی آخرین قربانی دو رویی یاران دروغین نبوده و نخواهد بود، او تازه با سیاست آشنا شده است و کمی طبیعی می باشد که گول ظاهری دوستانش را خورده باشد کسی که بعد از انتخابات و در حال خروج از سالن مورد تشویق جمعیتی قرار میگیرد که تنها ۹ نفر از آنان به او رای داده اند و مطمئنا آن ۹ نفرِ قسم خورده ، انذار زیادی به وی داده بودند که رای ما تغییر نمیکند ولی لطفا با به به و چه چه گفتن دیگران مسیر گفتگو و پیگیری مطالبات فوتبالی ها را رها نکن و در توهم پیروزی گام بر ندار .

در انتخابات حرفه ای ریاست جمهوری ادوار گذشته از این دست اتفاقات بسیار زیاد حادث شد و اطرافیان نفوذی کاندیدایی دیگر در ستاد کاندیدای رقیب رسوخ کرده و با تصمیمات غلطِ محاسبه شده باعث دوری یارانِ قسم خورده کاندیداها از اطراف وی می شدند. این مشاوران نفوذی با بدگویی و وارونه جلوه دادن حقایق آرای واقعی، کاندیداها را دچار خسران و از هم‌ گسیختگی میکردند و با ایجاد دو دستگی و چند دستگی در ستادها بیشترین نیرو را از کاندیدای ریاست جمهوری می گرفتند و او به جای محتوا سازی باید درگیر حل مشکلات ساخته شده عمدی در میان یاران ستادی خود می شد .
مشاوران نفوذی با ارایه مشاوره های غلط ضمن ریزش یاران خودی کاندیدا باعث ریزش آرا مردمی کاندیدای محترم نیز می شدند .
نمونه های بسیار زیادی از این دست در ادوار گذشته در ستادهای آقایان رئیسی و رضایی و قالیباف و ….. به کرات دیده شد و زمانی کاندیداها متوجه اصل مطلب می شدند که نفوذی های نامحترم در دولت رقیب پستی در خور گرفته و یاران واقعی کاندیدا از اطرافش پراکنده شده بودند .
در این دوره از انتخابات نیز ، حرفه ای های نفوذی کار خود را شروع کرده اند و با مشاوره های غلط به آقایان فتاح و قالیباف فعلا این دو سیاستمدار کهنه کار را به گوشه رینگ کشانده اند و فریاد وا اسفای طرفدارانشان در سراسر کشور را می توان شنید .
باید منتظر شد و دید که آیا نفوذ و دورویی، قربانیان جدیدی از سیاست مداران را در کام خود خواهد کشید؟ سیاست مدارنی که با تشویق های دروغین ستادی هایی که تنها یک رای دارند و آن هم از آن رقیب است در پرتگاه توهم پیروزی ، آرمان های خود را از دست رفته خواهند دید .
برخی از این کاندیداهای محترم به واقع شیفتگان خدمتی هستند که با اسارت در دام مشاوران نفوذیِ تشنه قدرت قرار گرفته و خواسته یا ناخواسته در مسیر ریزش آرا واقعی خود قرار می گیرند ، مردم به دقت اطرافیان شما را رصد می کنند و این ستادی های شما هستند که پیشانی نمایشی نگاه ها و برنامه های شما می باشند .

ایران عزیزمان در دوران سرنوشت سازی قرار گرفته است و یک اشتباه تاکتیکی می تواند کاندیدایی مقتدر و مورد نیاز واقعی کشور که دارای استراتژی روشن و قابل قبولی می باشد را در ورطه سقوط قرار دهد. این اشتباهات تاکتیکیِ کاندیدا تنها آسیب به خود او نیست بلکه آسیب به یک ملت است و تاریخ این اشتباهات را به درستی ثبت خواهد کرد همانگونه که در سال ۱۳۹۲ اگر آن اشتباهات محاسباتی و تاکتیکی رخ نمی داد امروز باید شاهد ۱۶ سال پیشرفت کشور بودیم ( ۸ سال پسرفت کردن و ۸ سال پیشرفت نکردن) اگر به جای دل خوش کردن به امریکا و اروپا، اقتصاد مردمی و مقاومتی را همچون صنایع موشکی و دفاعی تقویت می کردیم و ارتقا تولید داخلی و رشد و شکوفایی نوآوری و خلاقیت در رضایتمندی مردم را پیشه خود کرده بودیم امروز به این وضعیت دچار نمی شدیم .
نفوذی های دورو از ستاد رقیب به همان مقدار به ملت ایران آسیب زدند که کاندیداهای بی بصیرت چنین کردند .

انشاءالله که در این دوره این چنین مباد ، چرا که دیگر فرصت زیادی نیز باقی نمانده است .

شاید حافظه کوتاه مدت بخشی از مردم دچار خطا گردد ولی هرگز حافظه بلند مدت و تاریخی یک ملت اشتباه نخواهد کرد .
شهید رجایی می گفت در جهنم جایی وجود دارد که مخصوص من است ، آنجا جایی است که من با یک قدم و یا یک قلم و یا یک تصمیم اشتباه سرنوشت یک جمعیت ۳۶ میلیونی را غلط رقم بزنم .
کاندیداهای محترم به اطراف خود با دقت بنگرید و اجازه ندهید که خدای ناکرده با تصمیمی غلط، سرنوشت بدی برای ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران رقم بزنید و ساکن جایی بشوید که شهید رجایی از آن احتراز می کرد .
۱۲ اسفند ۱۳۹۹

سید احمد نبوی
دبیرکل حزب همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.