حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان ورزقان (آذربایجان شرقی) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان ورزقان (آذربایجان شرقی) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان ورزقان (آذربایجان شرقی) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان ورزقان(آذربایجان شرقی) توسط فرمانداری این شهرستان صادر شد.

سپاس از پیگیری های جناب آقای رستم سلیم زاده

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان ورزقان (آذربایجان شرقی) صادر شد.
مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان ورزقان (آذربایجان شرقی) صادر شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.