حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
رئیس جمهور نظامی و مدیریت بحران

رئیس جمهور نظامی و مدیریت بحران

رئیس جمهور نظامی و مدیریت بحران

اگر نیم نگاهی هوشمندانه به کشورهای توسعه یافته و قدرتمند دنیای مدرن امروز بیندازیم به چند مؤلفه تعیین کننده و پیش برنده می رسیم که به عبارتی عامل موفقیت آنان نامیده می شود و در ذیل به ذکر آنها می پردازیم.
اول) جمعیت و نیروی کارآمد
دوم) توان تولید تکنولوژی
سوم) سهم درآمد ناخالص ملی به نسبت سرمایه گذاری
چهارم) نیرو و تجهیزات نظامی
از مجموع این چهار عنصر و میزان رضایتمندی مردم از حکمرانی میتوان مقدار سهم هر کشوری را از مبادلات مختلف جهانی محاسبه کرد و ابر قدرت بودن یا توسعه یافته بودن را در ترازوی مخصوص اندازه گیری کرد.

بنا به اذعان تحلیلگران سیاسی و ژئوپلیسین ها یکی از موثرترین مؤلفه های فوق الذکر حضور فردی با سابقه نظامی به عنوان رئیس جمهور یا نخست وزیر در این کشورها می باشد که ضمن دارا بودن مقبولیت مردمی؛ توانایی مدیریت بحران را در تلاطمات جهانی دارا باشد و از شخصیتی مقتدر، کارآزموده و محیط بر حوزه های نظامی، امنیتی، اقتصادی و …. برخوردار باشد که بتواند با پشتوانه تجارب حاصله از حضور در میدان های بحران؛ در عین خونسردی تصمیمی درست، قاطع و راهگشا بگیرد.
در تمام دنیا هرگاه الگوهای موفق مدیریت بحران را بررسی می کنند، معمولا به شخصیت‌های نظامی میرسند که از سرعت و دقت عمل برخوردارند و عملکرد خارق العاده ای دارند
امروز جمهوری اسلامی ایران نیازمند حضور یک شخصیت نظامی در قامت ریاست جمهوری است که با قدرت تمام کشور را از چالش‌های بحرانی نجات دهد.

سید احمد نبوی
دبیرکل حزب همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.