حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مجوز حزب همت در شهرستان ملکان (آذربایجان شرقی) صادر شد.

مجوز حزب همت در شهرستان ملکان (آذربایجان شرقی) صادر شد.

مجوز حزب همت در شهرستان ملکان (آذربایجان شرقی) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان ملکان(آذربایجان شرقی) توسط فرمانداری این شهرستان صادر شد.

سپاس از پیگیری های جناب آقای مالک جعفری

مجوز حزب همت در شهرستان ملکان (آذربایجان شرقی) صادر شد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.