حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مجوز حزب همت در شهرستان چهارباغ (استان البرز) صادر شد.

مجوز حزب همت در شهرستان چهارباغ (استان البرز) صادر شد.

مجوز حزب همت در شهرستان چهارباغ (استان البرز) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان چهارباغ(استان البرز) توسط فرمانداری این شهرستان صادر شد.

سپاس از پیگیری های جناب آقای مهدی شورچه

 

مجوز حزب همت در شهرستان چهارباغ (استان البرز)  صادر شد.
مجوز حزب همت در شهرستان چهارباغ (استان البرز) صادر شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.