حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
#توییت طرفداران طبری و قاضی منصوری و صدها قاضی فاسد اخراج شده، پشت صحنه ...
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.