حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

ساخت یک میلیون مسکن در سال طرح جهش تولید مسکن یا جهش تورم؟!

ساخت یک میلیون مسکن در سال طرح جهش تولید مسکن یا جهش تورم؟!

🔴 محمد سیف الدین

معاونت اقتصادی حزب همت در استان خراسان رضوی

ارشد مدیریت نواوری تکنولوژی از علم و صنعت تهران

بر اساس این طرح، در سال نخست اجرای قانون یعنی امسال باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در قالب تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن اختصاص یابد.

به عقیده بنده ،اولا اینکه بانک‌ها چنین منابعی در اختیار ندارند، مگر اینکه بانک مرکزی بخواهد به مانند گذشته از طریق چاپ پول و استقراض این منابع را تامین کند.

که اگر چاپ پول دوباره صورت گیرد و با توجه به اینکه در حال حاضر با تورم حدود ۵۵ درصد رو به رو هستیم، ،احتمال افزایش نرخ تورم تا ۷۰درصد بعید نیست که همه به تبعات جبران ناپذیر آن واقف هستیم

ودر ثانی این تسهیلات تکلیفی که قرار است نظام بانکی به این بخش بدهد،مطمئنا تسهیلات‌دهی به بخش صنعت و تولید کشور را با چالش مواجه خواهد کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.