حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
سیدمیلاد جعفری،

سیدمیلاد جعفری

سیدمیلاد جعفری

مسئول حزب همدلی مردم تحول خواه استان اصفهان،

کارشناس ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران،

رئیس بنیان حمایت از مبتکران اصفهان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.