حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

حکم انتصاب جناب آقای حمید کولابادی به نماینده ویژه دبیر کل خراسان بزرگ

حکم انتصاب جناب آقای حمید کولابادی قائم مقام حزب همت خراسان رضوی و دبیر حزب شهرستان مشهد به *نماینده ویژه دبیر کل در خراسان بزرگ ( رضوی، شمالی و جنوبی) حزب همدلی مردم تحول خواه ( همت) *

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.