حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

تنفیذ حکم انتصاب قائم مقام حزب همت خراسان رضوی

تنفیذ حکم انتصاب جناب آقای حمید کولابادی قائم مقام حزب همت خراسان رضوی و دبیر حزب شهرستان مشهد به ریاست حزب همت خراسان بزرگ ( رضوی، شمالی و جنوبی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.