Category: مقالات

🔸قبل از آنکه دیر شود یاد آن مردان مرد امروز کنیم🔸

به نام خدا و با سلام ” قبل از آنکه دیر شود یاد آن مردان مرد امروز کنیم ” مردم ایران در دو...

🔸وزارت تکرا ، مرکز بزرگ تشکل‌های عظیم مردمی اما با کوله باری خالی از آنان🔸

به نام خدا و با سلام “وزارت تکرا ، مرکز بزرگ تشکل‌های عظیم مردمی اما با کوله باری خالی از...

برنامه اشتغال روستاییان و عشایر

برنامه جامع اشتغال روستایی(۱) pdf

🔸معلولان ۱۰ درصد مردم ایران🔸

به نام خدا و با سلام “معلولان ۱۰ درصد مردم ایران” وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مستقیما...

🔸مهاجرت معکوس به روستاها با ایجاد تعاونی های روستایی “انقلاب کار و اشتغال”🔸

به نام خدا و با سلام مهاجرت معکوس به روستاها با ایجاد تعاونی های روستایی “انقلاب کار و...

" تعدد شوراهای عالی حکمرانی خوب یا بد ؟" 

” تعدد شوراهای عالی حکمرانی خوب یا بد ؟” 

” تعدد شوراهای عالی حکمرانی خوب یا بد ؟” با توجه به تیتر مطلب ابتدا بیایید با شوراهای...

" خطر طالبان را جدی بگیرید "

” خطر طالبان را جدی بگیرید “

” خطر طالبان را جدی بگیرید “ یکی از دشمنان واقعی فرهنگ عاشورا ، تندروهای سنی مذهب تکفیری...

"هدف اصلی صندوقهای بازنشستگی حفظ عزت و کرامت بازنشستگان بوده است"

“هدف اصلی صندوقهای بازنشستگی حفظ عزت و کرامت بازنشستگان بوده است”

“هدف اصلی صندوقهای بازنشستگی حفظ عزت و کرامت بازنشستگان بوده است” صندوق های بازنشستگی...

"سونامی دهه نودی ها در عصر جدید" 

“سونامی دهه نودی ها در عصر جدید” 

“سونامی دهه نودی ها در عصر جدید” بامداد روز آخر سال کبیسه ۱۳۹۹ در شبکه سوم صدا و سیمای...

" به ملت برگردید فرصت دیگری ندارید" 

” به ملت برگردید فرصت دیگری ندارید” 

” به ملت برگردید فرصت دیگری ندارید” این آخرین روزهایی است که دو رقم اول سال شمسی عدد ۱۳...