حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مرور رده

مقالات

داوری و آثار آن در جامعه

داوری و آثار آن در جامعه با سلام خدمت همه ی ملت  شریف ایران اسلامی و بخصوص به جامعه بزرگ حقوقدانان عزیز و گرامی ،…