Tag: , , , , , , , ,

دقایقی با همت

دقایقی با همت / هفته ۱۶ /با اصلاحات شکست خورده تا ۱۴۰۰

دقایقی با همت / هفته ۱۶ /با اصلاحات شکست خورده تا ۱۴۰۰ مروری کوتاه به اخبار هفته از زبان دبیر...

آقای باهنر، جنبش دهه شصتی ها در راهند.

آقای باهنر، جنبش دهه شصتی ها در راهند.

سید احمد نبوی ، دبیرکل حزب همت در صفحه رسمی حزب همت به اظهارات آقای باهنر در خصوص گفتگوی اصلاح...