حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
بزرگترین مدیریت بحران امروز ایران اسلامی شاید مسئولیت پذیری باشد!

بزرگترین مدیریت بحران امروز ایران اسلامی شاید مسئولیت پذیری باشد!

به نام خدا

به اتفاقات اخیر اگر نظر کنیم مدت هاست بیماری جدید روحمان را مورد تعرض قرار داده است. برای آگاهی باید به رفتار های قبل و بعد از انتخابات ها و انتصابات در هر سطحی دقیق شویم.

همنوعانمان در ایران اسلامی، قبل از رسیدن به پست ها تلاش های فراوان و موثری انجام می دهند اما بعد از نشستن در میزهای مدیریتی شرایط به نحو دیگری رقم می خورد.

قابل توجه هست که وقتی دادخواهی های مدنی در خصوص نحوه مدیریت صورت می پذیرد به جای اصلاح رویه، مثال های متعددی از شیوه مدیریتی مشابه توسط بقیه مدیران ارائه می گردد. گویی به انسانی اعلام می گردد که بیمارست و او به جای تلاش برای درمان بیماری، نشان می دهد که همه بیمار هستند!

این اتفاق در هر سطح کوچک و بزرگی رخ می دهد و حقیقت آن است که
“همه ما به دنبال عنوان هایی هستیم که روزمه های زیباتری برایمان تولید کند بدون آن که وقت و زمانی از ما گرفته و ما کاری انجام دهیم!”

انگار فراموش کردیم عنوانی که ما انتصاب آن را بر خود پذیرفته ایم مسئولیتی دارد و برای انجام وظایفی تعریف شده که تحققش از ما انتظار می رود…

انگار تامین امنیت فردی توسط نفس مان سخت شده که برای تحققش به هر قدرت طلبی چنگ می زنیم!

آری می خواهم بگویم در کشورمان ایران بیماری شایع شده و آن هم سهم بیشتر قدرت طلبی فردی به مسئولیت پذیری اجتماعی ست.
آنقدر کلمه من در فضای ذهنمان تکرار شده که کلمه ما در آن شنیده نمی شود!
که اگر شنیده می شد بسیاری از مدیران کشور قبول اینچنین مسئولیت های سنگین که در توانشان نیست نمی کردند!

چه باید کرد:
برای اصلاح جامعه نیاز خواهد بود که از جوامع کوچک از من و شما اصلاح آغاز و تحقق یابد فلذا من کمترین پیشنهاد می کنم در سال ۹۸ این اصلاح رویه فردی را آغاز کنیم.
به عنوان ها و سمت هایی که به همراه ناممان یدک می کشیم بیندیشیم
چقدر برای تک تک شان زمان می گذاریم و چه فعالیت هایی را تاکنون انجام داده ایم؟
چقدر این سمت ها با مسیر اهدافمان تطابق دارند و در اهم برنامه های ما هستند؟
اگر این سمت ها با اهداف ما فاصله دارند چرا نباید راه را برای فرد دیگر بازگشایم؟
چرا نباید از منیت ها و قدرت طلبی های افراطی خارج شویم و در عرصه دیگر به فعالیت بپردازیم؟

بیاید با آغاز سال ۹۸ در قبول سمت ها با تامل بیشتر قدم برداریم
و به دور از منیت ها با نهایت عزت نفس آگاهانه مسئولیت پذیرفته و برای تحقق احسن آن تلاش کنیم.
باور کنید زیبا ترین روزمه ها با فعل درست شما توسط باری تعالی نگاشته خواهد شد.
بزرگترین مدیریت بحران امروز ایران اسلامی شاید مسئولیت پذیری باشد!

جهان به انسانیت نیاز دارد
از خودمان شروع کنیم

مهسا جمشیدی
عضو کوچک سازمان جوانان حزب همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.