حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
روز پدر

گزارش تصویری از مراسم تقدیر و تشکر از زحمات یکساله دبیرکل حزب جناب اقای #مهندس_سید_احمد_نبوی و تبریک بمناسبت روز #پدر

از اضطراب موج های خزر تا گرمای شرجی خلیج فارس
از استقامت دماوند تا جوش و خروش اقیانوس ها
سایه ی تن من #پدر است.

آخرین جلسه شورای مرکزی حزب همت در سال ۹۷ و تقدیر و تشکر از زحمات یکساله دبیرکل حزب جناب اقای #مهندس_سید_احمد_نبوی و تبریک  بمناسبت روز #پدر والاترین مقام آفرینش.

#روز_پدر
#دبیرکل_حزب_همت
#شورای_مرکزی_حزب_همت

گزارش تصویری از مراسم تقدیر و تشکر از زحمات یکساله دبیرکل حزب جناب اقای #مهندس_سید_احمد_نبوی و تبریک پیشاپیش بمناسبت روز #پدر
روز پدر

 

گزارش تصویری از مراسم تقدیر و تشکر از زحمات یکساله دبیرکل حزب جناب اقای #مهندس_سید_احمد_نبوی و تبریک پیشاپیش بمناسبت روز #پدر
گزارش تصویری از مراسم تقدیر و تشکر از زحمات یکساله دبیرکل حزب جناب اقای #مهندس_سید_احمد_نبوی و تبریک پیشاپیش بمناسبت روز #پدر
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.