حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
توئیت دبیرکل حزب همت در واکنش به نقش امارات در موضوع پهبادهای جاسوسی آمریکا خطاب به شیخ زائد بن سلطان آل نهیان

توئیت دبیرکل حزب همت در واکنش به نقش امارات در موضوع پهبادهای جاسوسی آمریکا خطاب به شیخ زائد بن سلطان آل نهیان

دبیرکل حزب همت در واکنش به نقش امارات در موضوع پهبادهای جاسوسی آمریکا خطاب به شیخ زائد بن سلطان آل نهیان در صفحه رسمی حزب همت نوشت:

شیخ زائد بن سلطان آل نهیان ، بدان و آگاه باش که آمریکا بالاخره مجبور میشود حقوق مردم ایران را محترم بشمارد ولی مردم ما هرگز فراموش نمیکنند که هواپیماهای نظامی آمریکا از کدام فرودگاه امارات برای جاسوسی پرواز می کنند.

توئیت دبیرکل همت در خصوص نقش امارات در همکاری با دشمن ایران
وی در ادامه آورد:

آنان که در خانه های شیشه ای کوچک زندگی میکنند به طرف ساختمانهای مستحکم بتونی سنگ پرتاب نمیکنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.