حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
یازدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان ایلام مجوز فعالیت گرفت.

یازدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان ایلام مجوز فعالیت گرفت.

یازدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان ایلام مجوز فعالیت گرفت.

سپاس از پیگیری های سرکار خانم سبزمرادی

یازدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان ایلام مجوز فعالیت گرفت.
یازدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان ایلام مجوز فعالیت گرفت.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.