حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
کیهان کلهر بزرگ مردی که اینروزها بدور از هر جنجالی و در میان تمام ناآرامی های جهان ، نام ایران را با زبان موسیقی به رخ جهانیان کشاند

کیهان کلهر بزرگ مردی که اینروزها بدور از هر جنجالی و در میان تمام ناآرامی های جهان ، نام ایران را با زبان موسیقی به رخ جهانیان کشاند

سرزمین بزرگ ایران اسلامی در تمام فراز و نشیب هایی که در تمام این سالها گذرانده است ، تنها با هنر بوده که بند بند آن عجین شده است و شاید به جرات بتوان گفت تنها وجه تمایز آن با دیگر کشور ها همین مسئله بوده است که به جای گلوله سخن خود را با هنر به تمام دنیا عیان نموده، گاه با هنر دفاع و گاه با هنر موسیقی .
حال چند روزی است که در همهمه سیاسی کشور در موضوعات خبری مختلف میباشیم ، ناگاه با خبر از افتخار آفرینی مردی از تبار موسیقی که اعتباری جهانی برای ما ساخته است ، می گردیم .
کیهان کلهر بزرگ مردی که اینروزها بدور از هر جنجالی و در میان تمام ناآرامی های جهان ، نام ایران را با زبان موسیقی به رخ جهانیان کشاند افتخاری دیگر برای ایران به ثبت رساند .
بی شک سرزمین مادری مان از داشتن چنین فرزندانی به خود میبالد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.