حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
فوق لیسانس علوم اجتماعی_ جامعه شناسی شهری
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.