حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
دکتر شهرام حسین نژاد دانشور مسئول شورای سیاستگذاری حزب همت در آ.ش

نفش مهم رسانه ها جهت حضور مردم در انتخابات

خبرنگاران یکی از ارکان مهم جامعه مدرن رسانه های آزاد می‌باشند که فلسفه دموکراسی و آزادی بیان را معنی می‌بخشند. رسانه های آزاد ملزم به تقویت مردم سالاری و نهادینه کردن دموکراسی می‌باشند چرا که فلسفه وجودی خودشان نیز به این مسئله وابسته است.
نقش و تاثیر رسانه ها در افکار عمومی، نقشی بی بدیل است و در پویایی و شکوفایی دموکراسی نقش بسزایی ایفا می‌نمایند.
از مهمترین مسئولیت هایی که رسانه ها در راستای عملیات دموکراتیک بر عهده دارند. کشاندن مردم به پای صندق های رای می‌باشد و در این خصوص وظیفه بسیار مهم و حیاتی را انجام می‌دهند و جایگاه خاصی در تسریع و بهبود وضع سیاسی حاکم در راستای حضور مردم در صحنه انتخابات دارند.
اخبار، تحلیل ها، گزارش ها، مصاحبه ها و مقالاتی که در رسانه های جمعی اعم از نشریات، خبرگزاری ها، فضای مجازی ( که در عصر کنونی نفش مهمی را در خبرسازی ایفا میکنند) نقش تثبین کننده ای برای مردم دارند.
بطور کلی نقش رسانه ها در اطلاع رسانی و ایجاد فضای مناسب انتخاباتی و تاثیر بر افکار عمومی و زمینه سازی انتخاباتی و تاثیر بر افکار عمومی و زمینه سازی حضور حداکثری مردم پای صندق های رای نقش بسیار حیاتی است.
رسانه ها بعنوان یک جریان اثر گذار می‌توانند در ایجاد فضای نشاط آور انتخاباتی نیز تاثیر بسزایی داشته و رویایی دشمنان را که همیشه درصدد کاهش مشارکت مردمی در صحنه های انتخابات بودند خنثی نمایند چرا که مردم به عنوان سرمایه های اصلی جامعه، مسائل روز را از دریچه رسانه ها می‌نگرند حرکت و خیز رسانه ای برای تحرک بخشی و ایجاد شور و شوق انتخاباتی می‌تواند زمینه حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات را رقم زده و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران زده شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.