حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان آذرشهر (آذربایجان شرقی) صادر شد

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان آذرشهر (آذربایجان شرقی) صادر شد

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان آذرشهر (آذربایجان شرقی) صادر شد

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان آذرشهر(آذربایجان شرقی) توسط فرمانداری این شهرستان صادر شد.

سپاس از پیگیری های جناب آقای حسن قلی زاده

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان آذرشهر (آذربایجان شرقی) صادر شد
مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان آذرشهر (آذربایجان شرقی) صادر شد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.