حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
حمایت از سبد کهنه سربازان دفاع مقدس انتخابی آگاهانه از طرف حزب همت بود.

حمایت از سبد کهنه سربازان دفاع مقدس انتخابی آگاهانه از طرف حزب همت بود.

حمایت از سبد کهنه سربازان دفاع مقدس انتخابی آگاهانه از طرف حزب همت بود.

برای آشنایی بیشتر با بزرگترین کهنه سرباز تاریخ معاصر ایران آقای دکتر رضایی، این فایل را به دقت مطالعه نمایید.

دولت اقدام و تحول -۱

حزب همدلی مردم تحول‌ خواه (همت)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.