حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
لایو اینستاگرامی دبیرکل حزب همت با موضوع:رئیس جمهور تکراری آری یا خیر؟

لایو اینستاگرامی دبیرکل حزب همت با موضوع:رئیس جمهور تکراری آری یا خیر؟

لایو اینستاگرامی دبیرکل حزب همت با موضوع:رئیس جمهور تکراری آری یا خیر؟

لایو اینستاگرامی دبیرکل محترم حزب همت
سید احمد نبوی

با موضوع:رئیس جمهور تکراری آری یا خیر؟

🔶🔶فضای سه ضلعی اصلاح طلبان،اصول گرایان و کهنه سربازان پس از مشخص شدن تایید صلاحیت شورای نگهبان همچنان برقرار است‌؟؟؟🔶🔶

زمان لایو: سه شنبه مورخ ۴ خرداد ساعت۲۲:۳۰

آدرس اینستاگرام:
https://instagram.com/M.Bahrami.Inter.law

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.