حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
شعبه استانی حزب همت در استان اصفهان مجوز فعالیت گرفت.

شعبه استانی حزب همت در استان اصفهان مجوز فعالیت گرفت.

شعبه استانی حزب همت در استان اصفهان مجوز فعالیت گرفت.

شعبه استانی حزب همت در استان اصفهان با پیگیری های اقای سید میلاد جعفری از استانداری مربوطه مجوز فعالیت گرفت.

همچنین مجوز دفاتر فرعی حزب همت در ۲ شهرستان شاهین شهر و میمه (اصفهان ) و نجف اباد(اصفهان) توسط فرمانداری های مربوطه صادر گردید.

سپاس از پیگیری های همدلان همتی

شعبه استانی حزب همت در استان اصفهان مجوز فعالیت گرفت.
شعبه استانی حزب همت در استان اصفهان مجوز فعالیت گرفت.
شعبه استانی حزب همت در استان اصفهان مجوز فعالیت گرفت.
شعبه استانی حزب همت در استان اصفهان مجوز فعالیت گرفت.
شعبه استانی حزب همت در استان اصفهان مجوز فعالیت گرفت.
شعبه استانی حزب همت در استان اصفهان مجوز فعالیت گرفت.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.