حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مرور رده

انتخابات مجلس شورای اسلامی

طرح همکاری با همت تا ۱۴۰۰

طرح همکاری با همت تا ۱۴۰۰ ویدئو اول - دعوت از متخصصان و علاقه مندان حوزه مدیریت شهری سراسر کشور برای پیوستن به…