Tag: , , , , , , , , ,

افتتاحیه دفتر ملارد

افتتاحیه دفتر حزب همت در شهرستان ملارد

ششمین دفتر حزب همت از ۸ دفتر مجوز گرفته از فرمانداری شهرستان های استان تهران در شهرستان ملارد...