حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

مهدی دودانگه فر

مهدی دودانگه فر نایب رئیس حزب همت استان خوزستان متولد ۱۳۶۵/۲/۱۹ صادره از  دزفول

دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک از دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

کارشناسی مدیریت بازرگانی رتبه۵۶۷کنکور دانشگاه دولتی

نایب رئیس شورای اسلامی استان خوزستان

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی استان خوزستان

نماینده شورای اسلامی شهرستان دزفول در شورای عالی استان خوزستان با اکثریت آراء

نماینده استانداری درهیات رسیدگی به تخلفات شوراهای فرمانداری دزفول

نماینده استان درکمیسیون تطبیق مصوبات فرمانداری شهرستان دزفول

عضو کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری

عضو دوره چهارم وپنجم شورای اسلامی شهرسیاه منصور در کسوت رئیس، نایب رئیس، خزانه دار،شخنگو و نماینده شورا در شهرستان

مشاورشهردارحمزه در دوره چهارم

مشاورشهردارشمس آباد در دوره پنجم

نماینده حقوقی شهرداری حمزه در دوره پنجم
کارشناس اموراداری، کارشناس واحدساختمانی، کارشناس صدور وپیگیری پروانه کسب وپیشه وری ، کارشناس روابط عمومی و کارشناس پیگیری لوایح ومصوبات شهرداری در دوره چهارم وپنجم

نفراول انتخابات شورای شهر سیاه منصور در انتخابات شوراهای اسلامی در دوره چهارم و پنجم

دارای ده سال سابقه در مجموعه شهرداریها و شوراهای اسلامی و سیاسی پژوهشی در زمینه امورشهری و شوراها

نگارنده پایان نامه با موضوع آسیب شناسی عملکردشوراهای اسلامی در شهرها در مقطع کارشناسی ارشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.