Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اولین جلسه مسئولین ارکان تشکیلاتی حزب همت حضور دبیرکل در دفتر مرکزی حزب برگزار گردید.

اولین جلسه مسئولین ارکان تشکیلاتی حزب همت حضور دبیرکل در دفتر مرکزی حزب برگزار گردید.

بنام خدا اولین جلسه مسئولین ارکان تشکیلاتی حزب همت در روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۶/۲۸ با حضور دبیرکل...

گزارش تصویری از بازدید اعضای حزب همت از آسایشگاه جانبازان حضرت امام خمینی (ره) و قدردانی از این غیور مردان عرضه دفاع از آرمانهای انقلاب

گزارش تصویری از بازدید اعضای حزب همت از آسایشگاه جانبازان حضرت امام خمینی (ره) و قدردانی از این غیور مردان عرضه دفاع از آرمانهای انقلاب

گزارش تصویری از بازدید اعضای حزب همت از آسایشگاه جانبازان حضرت امام خمینی (ره) و قدردانی از...

بیانیه دبیر کل در خصوص ایثارگران

ایثارگران گوشت قربانی دولت

« ایثارگران گوشت قربانی دولت » ایثارگران و جانبازان بخش مهمی از هویت جامعه امروز ما هستند ....