حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است

به نام خدا و با سلام

« کاش می‌دانستیم که ……»
….. ح رکتهای تروریستی امروز دشمنان میهن و دین ما ، برای ایجاد رعب و وحشت جهت قبول بیعت ترامپ ( ابو سفیان ) می‌باشد .
…… ز بان زور زبان کسانیست که در کبر و تبختر خود غرق می‌باشند و حاضر نیستند ملتها را آزاد ببینند .
….. ب نیان شکست استکبار جهانی مقاومت و دوری از تفرقه و تشتت بین مردم ، جناح‌ها و قوای مختلف کشور است ، .
….. ه مدلی بزرگترین مشیت الهی برای ماست ، چنگ زدن به ریسمان خداوند متعال تنها راه نجات کشور و دین ماست .
….. م ردم ما امتحان خود را در این چهل سال به بهترین وجه ممکن انجام داده اند ، دولتمردان و حاکمان باید از اشرافی گری دوری کنند .
….. د وستداران واقعی این انقلاب کسانی هستند که پشت امام و رهبری و شهدا را خالی نمی‌کنند و از منازعات جناحی در این برهه حساس و تاریخی انقلاب دوری می‌کنند .
…… ل ازمه انسجام جامعه وحدت کلمه است ، کلمه کلیدی که باید بر آن وحدت کنیم « همدلی » است .
…… ی کایک مردم آماده مبارزه با دشمن دروغگویی که کودک کشی و مرگ ایرانی آرزوی اوست می‌باشند .
…..م یهن اسلامی ما روزهای سختی را به خود دیده است پس به این راحتی تسلیم استکبار نمیشود .
….. ر وزهای بزرگ و شیرین پیروزی در راه است ، در پیروزی بدر مهاجر و انصار کنار هم و تحت لوای یک رهبری بودند .
….د نیای غرب ترسو تر و شکننده تر از آن است که نشان میدهد .
…… م واجهه حضوری با دشمن را هشت سال تجربه کردیم ، فقط مدیرانی سالم در پشت جبهه میخواهیم .
…..ت وانایی جوانان ایرانی را قبلا آزموده ایم پس تنها یکپارچگی را چاشنی آن خواهیم کرد .
……ه دایت این مردم پاک باخته برای مبارزه با استکبار تنها صداقت دولتمردان را میخواهد .
…… ر یاست جمهوری اسلامی ایران حمایت های مردم و رهبری را پشت سر خود دارد ، باید از مماشات و کوتاهی با خائنین دست بردارد .
……ا یمان و ایثار و از جان گذشتگی یاران حسین ابن علی او را در تاریخ جاودان کرد ، ما با جاودانگی بیگانه نیستیم .
……ن یروهای انقلابی ، جوان ، با انگیزه و سراسر هوش و درایت راه را برای ملت هموار خواهند کرد .
و آخر آنکه :
پروا مکن بشتاب
« همت » چاره ساز است .

اگر حرف های اول هر پاراگراف بعد از نقطه چین ها را کنار هم بگذاریم به جمله « حزب همدلی مردم تهران ( همت ) میرسیم .

هم خود و هم تمام مردم و مسئولان و جناح های کشور را به « همدلی » دعوت میکنیم .

سیداحمدنبوی
دبیرکل حزب همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.